Výstava modulových kolejišť

Připomínám pravidelnou výstavu modulových kolejiš v Brně na Medelově univerzitě ve dnech 24.5.2018 až 10.6.2018. Časy a termíny jsou na https://www.kmz-brno.cz/vystava-mendelu-2018/