Adresy digitálního řízení kolejiště

1. Adresy lokomotiv je samostatná řada čísel (1-99(9999))

2. Adresy příslušenství je samostatná řada čísel (1-1024)

3. Adresy zpětného hlášení je samostatná řada čísel (65.1, 65.2, 65.3…65.8, 66.1, 66.2.atd, nebo 512,513,514,515 atd.,nebo 1.1, 1.2, ......1,16, 2,1, .....2.16, atd.), čísla adres se řídí podle použitého programu v PC a podle typu a nastavení centrály. Pozor, u některý centrál  nebo programů se může adresa zpětného hlášení od 64 překrývat s adresami příslušenství.

4. Adresy ovládání Multimas, TCO, H-centrála, NanoX,  Route Control  a podobně, mají nezávislou řadu čísel (1-31), na sběrnici XpressNet

Správně rozkódování je to zajištěno různou preambulí signálu jednotlivých skupin, každá skupina čte/rozkóduje jen ten svůj povel, i když jde po stejných vodičích. Z toho, například, vyplývá, že může mít dekodér lokomotivy adresu CV1=3, nastavenou například na 3, ale také dekodér výhybek může mít nastaveno CV1=3 také na 3. Jednotlivé adresy příslušenství, lokomotiv a způsob nastavení, rozsah, najdete u jednotlivých komponentů. Nastavování se u jednotlivých dekodérů příslušenství liší. Budu se snažit, aby šlo vše nastavit pomocí MM v dekadické soustavě bez hlubších znalostí programování. O to víc platí, při instalaci si vše zapisovat, jaký dekodér, jaká proměnná je v jakém CV, jaké adresy a kde je připevněn a podobně. Zapisujte každou změnu v nastavení i ti nejlepší druhý den neví kde co je. Taková soupiska vám pomůže při závadě nebo výměně dekodéru. Ještě malé upozonění mezi systémem ROCO a Lenz je rozdíl v rozsahu čtyř adres. Tento problém se týká je dekodérů příslušenství. Netýká se lokomotivních dekodérů a CV na programovací koleji. Na problém nenarazíte, když nebudete používat adresy 1-4. není nutno řadit lok. a příslušenství do jedné číselné řady. Programu a PC je to jedno jaké číslo použijete. V praxi se lok. nastavují na 5-99(9999), Výhybky 5-100, návěstidla a světla 101 a výš. Máte k dospozici 1024 adres. Důležité je, vést si evidenci, kde co je, na které adrese a jaké hodnoty jsou v jednotlivých CV1.........CV6 u lokomotivních dekodérů, které mají u většiny výrobců lokodekodérů stejnou funkci.