Adresy systému DCC

1. Adresy lokomotiv je samostatná řada čísel (1-99(9999)).

2. Adresy příslušenství je samostatná řada čísel (1-1024).

3. Adresy zpětného hlášení je samostatná řada čísel (65.1, 65.2, 65.3…65.8, 66.1, 66.2.atd, nebo 512,513,514,515 atd.,nebo 1.1, 1.2, ......1,16, 2,1, .....2.16, atd.), tvar adres se řídí podle použitého programu v PC nebo podle připojení modulu S88.

4. Adresy ovládání Multimas, TCO, H-centrála, NanoX,  Route Control  a podobně, mají nezávislou řadu čísel (1-31).

Je to zajištěno různou preambulí signálu jednotlivých skupin, každá skupina čte/rozkóduje jen ten svůj signál, i když jde po stejných vodičích DCC. Z toho, například, vyplývá, že může mít dekodér lokomotivy adresu CV1, nastavenou na třeba 3, ale také dekodér výhybek může mít nastaveno CV1 také 3. Jednotlivé adresy příslušenství, lokomotiv a způsob nastavení najdete u jednotlivých komponentů. Postupy se u jednotlivých dekodérů trochu liší. Celá problematika je podstatně složitější, ale budu se snažit, aby vše šlo nastavit pomocí MM v dekadické soustavě bez hlubší znalostí programování. O to víc platí při instalaci vše si zapisovat, jaký dekodér, jaké CV, jaké adresy a kde je připevněn a podobně. Zapisujte každou změnu v nastavení i ti nejlepší druhý den neví kde co je.

Ještě malé upozonění mezi systémem ROCO a Lenz je rozdíl v rozsahu čtyř adres. Tomuto problému se vyhnete, když nebudete používat adresy 1-4. není nutno řadit lok. a příslušenství do řady. PC je to jedno jaké číslo použijete. V praxi se lok. nastavují na 5-99(9999), Výhybky 5-200, návěstidla 201 a výš. Máte k dospozici 1024 adres. Důležité je, vést si evidenci, kde co je.