Zde najdete odpovědi, které vznikly na základě vašich dotazů.

 Čeština pro TrainController, TrainProgrammer, TrainAnimator .

Pro verzi 1.00 0905-1 (9.0A3) a verzi 1.00 1707-2 (9.0A4). Autorem je Josef Selinger.  Ke stažení je na stránkách:  lokopin.wz.cz/body.htm. Po první instalaci velice dobrý dojem, vše je jak má být a je to určitě velice užitečná práce a pomoc všem, kteří nejsou jazykově vybaveni a také pro ty co se setkají s ovládáním kolejiště pomocí TC. Pan Selinger ji dal k dipozici zdarma, za to mu patří velký dík. Na stránkách Martina Pinty-lokopin, najdete také postřehy a návody na vše možné, ale také jak nastavit, programovat, jezdit s TC.  Objevují se zde také pozvánky na školení ohledně ovládání TrainControlleru. Školení jsem absolvoval a otevřelo mi to oči. Vřele doporučuji.

Neprogramujte!

Komponenty dodávané dccdoma nejsou učební pomůckou, jak se naučit programovat. Přestože poruchovost dokonale odzkoušených dekodéru se rovná prakticky nule, dokáží modeláři rozhodit program tak, že jej musím znova nahrát do PIC a to stojí většinou poštovné. Neprogramujte, nenastavujte a neučte se to, potřebujte to jen jednou, při instalaci dekodéru a pak to stejně zapomene. Něco jiného je drobná úprava v časování nebo adrese. U lokodekodérů je programování nutnost. Navíc každý komponent má jiný způsob nastavování, takže co se naučíte u jednoho pro druhý není k ničemu. Požádejte při objednání o nastavení nebo co budet ovládat, jaký přestavník, světlo, jakou by jste si představovali adresu a podobně a já vše rád zdarma nastavím a vy jen připojíte. Před odesláním vše ještě testuji. Návody posílám vždy emailem, takže když je nemáte, napište si.

Nový upgrade pro ROCO Multimaus a z21?

Přináší některé nové funkce, ale také chybičku v komunikaci s XpressNetem v. 3.6 v NanoX. Ti kdo řídí kolejiště pomocí z21/Z21 mají vše v pořádku. Získají tak větší rozsah funkčních tlačítek až do F28 a také mohou programovat CV až do 1024. Problém nastává pro ty, kteří používají Gen-LI + ROCO zesilovač, H-centralu nebo NanoX, zde dochází na funkčních tlačítkách od F12 k nahodilému vypínání zvuku při stlačení Shift, blikání a podobně, prostě ROCO nehledí na kompaktibilitu a jde si svou cestou, tak jako u MM v. 1.04 a podobně jako u R-Bus. Co poradit, ponechat si češtinu a oželet funkce od F12 nahoru. Vyšší funkční tlačítka někomu, u zvukových lokomotiv, budou chybět, ale k čemu nastavovat CV1024 , to je 4100 adres, to nevím?

Servopohon výhybky, vrat výtopny a jíné.

Stále více je v oblibě využítí   serva   pro přestavování výhybek a všeho co potřebujem, aby se na kolejišti hýbalo. Výhodou je, že se na dekodéru dá nastavovat úhel rámene, rychlost a jiné. Také montáž do držáku je jednoduchou záležitosti. Názorné video najdete zde.

Připojení S88/S88N k z21 a Z21 vyřešeno

Firma Digikeijs nabízí modul zpětného hlášení DR4088RB, za 1488.-Kč, který se připojuje do centrály z21 kabelem 6-6 do konektoru R-Bus. Má šestnáct sledovaných výstupů a hlavně má převodník na levné S88N, takže další moduly s osmi vstupy už jen za 380.- Kč, připojované síťovým kabelem 8-8. Funkčně i cenově je to velmi zajímavé a pohodlné řešení. Při prvním připojení k centrále tohoto modulu se krátce stlačí programovací tlačítko a v nastavení z21 je na záložce zpětné hlášení Write. Tím je modul aktivován a další S88 se už připojují bez dalšího nastavování, reagují okamžitě. V RocRail jsou výtupy číslovány od jedné. v T.C. pak 1.1. 1.2., 1.3.,.........1.8., 2.1., 2.2., 2.3.........2.8., 3.1.......

Co umí centrála Digikeijs?

Tato holandská centrála DR5000 je multifunkční a umí vše kolem XpressNet, LocoNet, DCC, R-bus, S88, LAN, WiFi, USM a tak bych mohl pokračovat. Doopravdy nenajdete funkci potřebnou k digitálnímu řízení, kterou by neměla. Mám ji také v nabídce, protože její příznivá cena, český návod, zajištěný servis s upgrade, české nastavení v PC ji předurčuje pro široké využití na malém a středním kolejiště. Věřím že uspokojí i při řízení klubových kolejišť. Zkušenosti s touto centrálou popisuje ing. Školník na svých stránkách https://masinkyna1miste.netstranky.cz/manualy/dr5000-digikeijs.html.

Jak nastavit centrálu DR5000-Digikeijs na připojení S88/S88N

Příklad: Mám 3 ks S88 zpětných hlášení. Při pokusu zadat v nastavení extS88N 3 ks 8vst. detektorů si "vyrobí" DR5000 1 ks 16vst. + 1 ks 8vst (ničemu to zřejmě nevadí). Dále si centrála sama spočítá počet kontaktů (tady 24). Hodnotu "První kontakt v rozsahu zpětného hlášení" nastavit na "0". Adresy indikátorů v TC pak zůstanou 65/1, 65/ 2 atd. RocRail 512,513,514.... Změnou adresy prvního kontaktu jde číslování posunout. Hlášení stavu kontaktů po zapnutí:zatrženo. prodleva po obsazení 500, ponechat, toto zpoždění řeší nečistoty na kolečkách a méně spolehlivý kontakt.Toto nastavení a odzkoušení ing.Pavel Školník, velké díky za náš ušetřený čas. Další podrobnosti na: https://masinkyna1miste.netstranky.cz/manualy/dr5000-digikeijs.html

Po resetu se lokodekodér LaisDCC chová nestandardně.

Ano, zaznamenal jsem takový nedostatek u některé z posledních dodávek. Nejde nastavit maximální rychlost, při vytočeném regulátoru naplno jede lokomotiva krokem, a při vytočení na 20-30% letí naplno. Nejedná se hardwarovou chybu, ale o to, že po resetu se na některé místa v paměti (CV) dosadí špatné hodnoty do proměné a pak se dekodér chová jako by byl vadný. Pokud nemáte možnost číst hodnoty z konkrétního dekodéru po resetu, tak je potřeba naslepo opravit hodnoty na CV2-CV6 a bude to v pořádku do dalšího resetu. Na CV2=0, CV3=1, CV4=1, CV5=0, CV6=0. Teprve po odzkoušení funkčnosti s  továrními hodnotami, opatrně nastavujeme rozjezd, zpomalení, maximální rychlost, popřípadě minimální napětí. Vše si zapisujte ke každě lokomotivě, aby jste měli přehled o hodnotách, které vám vyhovují. Také doporučuji vyzkoušet vypnutí zpětné vazby od motorku na CV61 dát na 0. Zapnutí je 1.

Pozor na programování v RocRail!

Pokud budete nastavovat lokdekodér pomocí výstupu z programu RocRail, většinou vám přestanou svítit světla a dekodér se nebude chovat korektně. Je to zaviněno tím, že v posledních instalacích je nastaven počet kroků na 14 a s tím si nové dekodéry neporadí. Je potřeba před programování nastavit u lokomotiv 28 kroků a bude vše v pořádku.

Co je to Funkční dekodér?

Funkční dekodér je určen primárně do osobních vozů ke spínání osvětlení. Název funkční je zvolen proto, aby se odlišil lokodekodéru, který se využívá k řízení lokomotiv. Funkční je vlastně to stejné jako lokodekodér, ale nemá výstup na ovládání motorku, má jen funkce. Má čtyři nezávislé výstupy, které jdou program. Jde přidělit funkční tlačítko a závislost na směru jízdy nebo ne. To se využívá při spínaní koncových světel, aby u vozů nelogicky nesvítila  ve směru jízdy. Také jde využít pro spřáhla, otevírání dveří, kouřový generátor popřípadě stahování sběrače. Využití je jen na fantazii modeláře.

K čemu je to DKDEC 20

Původně byl vyvinutý k zobrazování polohy návěstidla nebo výhybky na pultu ovládání při ditálním řízení. Jeho užití je ale daleko širší. Je třeba vycházet z toho že, dvacet výstupů je buď trvale sepnuto nebo rozepnuto. Každému jednomu výstupu se přidělí libovolná adresa a při nastavování se dbá na to, zda má svítit rovně nebo do odbočky. Program si to pamatuje a podle toho se výstup chová. Takže se dekodér dá použít také na osvětlení domečků, tady je třeba hlídat odběr v případě, že budou všechny výstupy sepnuté, nebo jako dvouznaké návěstidlo, na přestavení výhybky nedoporučuji, protože na výhybku půjde trvalé napětí. Také jde využít na řízení sady relé pomocí adresy DCC, protože jde volit libovolná adresa.

Mám ovládací pult a chtěl bych ovládat výhybky přes DCC

Je to možné pomocí modulu TCO.  Jedna deska obslouží 105 vypínačů (výhybek nebo návěstidel) nebo 50 výhybek pomocí tlačítek. Takové ovládání se hodí pro více modelářů, kde jeden představuje výpravčího a ostatní jezdí pomocí Multimausu s lokomotivou podle nastavené cesty nebo návěstidel. Bezpečnost provozu je pak na nich. Pokud uvažujeme o současném řízení programem z PC a z pultu, musí být modul TCO ve verzi tlačítka pro 50 adres. Dále lze použít do pultu dekodér DKDEC 20, který bude signalizovat stav výhybek a dále zobrazovací modul FBO, který bude ukazovat obsazené koleje.

Modul smyčka nepřepíná spolehlivě.

Je to způsobeno přechodovými odpory na spojích kolejnic, ať už na straně napájení modulu nebo na straně napájení smyčky. Také pozor na malý průměr vodičů. Doporučuji modul smyčka napájet samostatným vedením přímo od centrály, vodičem o průřezu nejméne 0,25mm2. Pokud by ani toto nepomohlo, což se může stát u sestavených kolejí profilu U nebo kolejí s podložím, je nutné elektricky propojit obě koleje u prvního a posledního kolejového pole smyčky vodiči a toto připojit na modul smyčka. Jde o to, že modul potřebuje ke správné funkci plný zkratový proud kolem 2-3A. Pokud se ale uplatní přechodové odpory nastává nedefinovaný stav a dochází k nepřepnutí a modul vše vyhodnotí jako zkrat a odpojí napájení. Ještě jeden postřeh u starších napájecích kolejí bývá ukrytý na přívodech kondezátor, ten na DCC nepatří.

Jak se programuje a nastavuje s MM=Multimaus?

I já se přiznám, že manuál je pro začátečníka složitý, téměž k nepochopení. Každopádně je to užitečné zařízení, hlavně pak na nastavování a hledání závady a také k pohodlnému ježdění s lokomotivami, přesněji s jednou nebo dvěma, s více to už snad ani nejde. Velice hezky a podrobně je část menu popsána na https://www.mojett.cz/40600.

Mám  z21  a chtěl bych silnější trafo.

Zde třeba upozornit na to, že centrála nemá vlastní usměrňovač a musí se napájet stejnosměrným napětím, třeba trafem, které je přiloženo. Původní ROCO transformátor 10725 má sice 50VA, ale je střídavý, takže hrozí poškození centrály nebo trafa. V nabídce na e-shopu nabízím trafo 90-120VA, což je dotatečné na plný provoz centrály.

Na dekodéru LaisDcc mi nejde nastavit omezení rychlosti.

Zjistil jsem, že u poslední verze  se objevil nedostatek, i po nastavní omezení maximální rychlosti na CV5 nereaguje a stále jede plnou rychlostí. Tato necnost se objevuje jen při řízení lokomotiv kombinací Multimaus a zesilovač ROCO. Je to způsobené tím, že výrobce tuto kombinaci netestoval a tím, že signál DCC je hodně zkreslený a nedokonalý. Při používání NanoX, Digikeijs, TCS a jiné centrály funguje dekodér bez tohoto problému. Moderní centrálou získáte navíc možnost, číst hodnoty, které jsou v dekodéru nastaveny.

Mám analog, nebo nemám nic a chci používat digitální řízení DCC.

Tady je třeba volit co nejlépe vybavené komponenty a také současně nevyhazovat peníze. Navrhuji koupit Multimaus, který se dá na Aukru nebo jinde koupit kolem 1600 Kč. Dále si zakoupit centrálu NanoX za 1920.- Kč, s tím, že při rozšiřování a kupování dalších komponentů nebudete v ničem funkčně omezováni, ani když budou od jiných firem, protože její funkce jsou nadčasové. Také je potřeba střídavý zdroj 14-18V, alespoň 50VA, v nouzi jde použít původní FZ1. A nakonec potřebujete digitální lokomotivu, nebo lokomotivu připravenou na digitální dekodér, který zakoupíte už od 340.- Kč.

Možná se rozhlížíte po setech ROCO, to se může zdát levné a mnoho věcí je použitelných, ale v budoucnu bude problém s připojení zpětného hlášení S88, připojením programovací koleje a také nepůjde dále využívat malé trafo 36VA, co vypadá jako nabíječka do telefonu. Takže se vracím na začátek, nejprve si pořiďte Multimaus ať už samostatně nebo v levném setu.

Jaký rozdíl je mezi bílou z21 a černou Z21 centrálou?

Na trhu jsou dvě varianty bílá a černá. Možná nevíte, že bíla je ještě ve dvou variantách, pro rozlišení si je pojmenujeme z21 start,  z21 start+WLAN a černá Z21. Ta první je myšlena jako náhrada za černý zesilovač ROCO a je v novějších setech, nejde koupit samostatně. Ta druhá je stejná v setech a jde připojit na WiFi a jsou rozšířené některé funkce viz tabulka. Poslední nejvyšší je černá ta už umí vše od ROCO. Každopádně ke všem nejde připojit přímo levné zpětné hlášení S88, které je potřeba pro případné řízení kolejiště pomocí programu v PC. To jde řešit několika způsoby. První je, že centrálu z21 prodám a koupím si NanoX, která už umí vše, (neumí WiFi).  Další řešení je zakoupit modul   ROCO+USB+S88, který bílou centrálu umí připojit k PC před USB a dokáže připojit zpětné hlášení S88. Tato varinata ale neumí udělat programovací kolej, neumí číst zpětně hodnoty CV, tak jako NanoX nebo černá Z21. Nejelegantnější řešení je, pořídit si modul pro převod S88 na R-bus a tím lze používat levné zpětné hlášení S88 přímo s centrálou Z21 se všemi výhodami. U bílé z21 ale bez programovací koleje. 

Jaké napájení a jaké trafo budu potřebovat pro systém DCC?

Výhodou dekodérů a centrál DCC je možnost připojení střídavého trafa bez usměrnění, mimo ROCO z21/Z21 a Digikeijs. Takže k centrále NanoX, H-centrále, dekodérům výhybek a zesilovači ROCO je potřeba trafo s napětím 14-18V / 3A. K napájení dekodérů pro serva stačí  8-10V / 2A. Proto jsem nechal navinout toroidní trafa s vinutím pro centrálu 18V/3A a dalším vinutím 9V a 12V pro napájení příslušenství. Najdete v e-shopu.

Jaký program použít pro řízení pomocí PC?

Nejznámější je TrainControler, který je dostupný v němčině a angličtině (česká lokalizace byla vytvořena pouze pro verzi 5.8 a teď i pro poslední verze TC9) a jedná se o placenou verzi. Dále je možné použít RocRail, jedná se o otevřený program, který je zadarmo a je i v české lokalizaci. Kolejiště lze řítit také pomocí JMRI, který má navíc i program na programování lokomotivních dekodérů. Je zdarma, má i částečně češtinu.

Dají se digitalizovat i staré lokomotivy?

Ano i ne. Nové dekodéry nejsou odolné proti jiskření, které vzniká na třílamelovém komutátoru. Může tedy dojít k nevratnému poškození dekodéru. Většina modelářů po neúspěšných pokusech, vymění lokomotiny za nové s přípravou na DCC. V poslední době se objevily vhodné lokodekodéry od firmy LaisDCC, jsou v nabídce za 340 Kč. Ukazuje se, že jsou vhodné i pro starší lokomotivy. Podmínkou je bezvadný pojezd a spolehlivé sběrače proudu.

Při nastavování CV1 se mi přeprogramovali všechny dekodéry. Je to tak správně?

Ano, toto se děje u sady s ROCO zesilovačem a centrály z21, pokud je připojené kolejiště, ve chvíli programování. Zde jdou programovací hodnoty do všech dekodérů a lokomotiv umístěných na kolejích. Pokud je potřeba nastavit jiné CV, tak použijte kousek oboustranně oddělené koleje, kterou nazýváme programovací kolej. Tuto ručně připojíte na odpojené vodiče DCC od kolejiště a tím zamezíte nechtěnému přeprogramování ostatních lokomotiv a dekodérů příslušenství. NanoX,  ROCO Z21-černá nebo Dogikeijs řeší tuto problematiku přes relé, které automaticky odpojí kolejiště při programování a ponechá připojenou jen programovací kolej.

Co je to vlastně CV?

Označení CV se používá pro označení místa v paměti dekodéru, kam ukládáme proměnnou. Abychom rozlišili místo v paměti je CV doplněno číslicí. Místo v paměti CV1 většinou značí číslo adresy dekodérů, čili na CV1 se pošle číslo 1-99 u lokomotivních dekodérů, z továrny to bývá většinou 3. Jiné např CV8 se používá na reset. Resetovací proměná bývá u různých dekodérů různá. Další příklad, u dekodérů příslušenství může být hodnota v CV3 0-255 a určuje dobu sepnutí výstupu A, nebo u serva velikost výchylky atd. CV je různé podle pogramu v dekodéru nebo výrobce dekodéru.

Jaká je nejlepší sestava pro ovládání DCC

V současné době je to NanoX a  Multimaus . Dále lokomotivní dekodéry, dekodéry příslušenství podle přestavníků a návěstidel, pro řízení z PC zpětné hlášení S88, pro kolejovou smyčku modul smyčka. Dále potřebujeme program do PC.

Jak budou vědět dekodéry a lokomotivy, že je úsek obsazen, jak si přestaví návěstidla?

Nebudou na to reagovat nikdy. Systém DCC předpokládá, že všechny funkce, zabezpečení a jizdu bude dělat program v PC na základě vašich požadavků a na stavu zpětného hlášení o obsazení úseků. Na kolejišti není žádná funkce ani podmiňovací relé. Dekodéry jsou jenom výkonný prvek, bez další inteligence, stavění a zabezpečení se odehrává v PC.

Jak mohu zapínat osvětlení staveb a osvětlení ulic?

Toto umí dekodér světelná návěstidlamultidekodér  a DKDEC20. Pro vylepšení spínání osvětlení ulic pak existuje na trhu řada speciálních dekodérů, kde start probíhá s postupným nabíháním jako neon, zářivka apod. Pro lepší orientaci a přehled jsem vytvořil tabulku co který dekodér umí a k čemu ho lze využít. S výhodou lze využít DKDEC 20, který má dvacet samostatných, volně programovaných výstupů.

Jaké adresy bude mít zpětné hlášení S88?

V programu TraiControler bude mít modul S88 přiřazen první blok adres 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6. 65.7, 65.8. Druhý blok pro modul S88 bude 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6. 66. 7, 66.8, další 67.1........67.8 atd. Pokud používáte RocRail, jsou to adresy 512, 513, 514, 515, 516........... Při použití připojení přes HSI, jsou to adresy: 1.1,1.2,1.3,1.4,.........1.16, dále 2.1,2.2,2.3,....

Co se stane při zkratu na výstupu z dekodéru příslušenství?

Dekodéry mají ochranu proti přetížení, ale není funkční při tvrdém zkratu. Většinou je zničen výkonový prvek ULN2803. Někdy může dojít k poškození i vývodu z PIC. Výměnou IO bývá oprava vyřešena. Z toho důvodů jsou instalovány do patice. Cena je dnes do 20.-Kč, což je levnější než vytvářet elektronické jištění. Každopádně lze nevhodným nastavením výstupů přivést napětí na obě svorky a tím výhybku bezpečně zničit. Dekodéry nejsou hračka ani součástka na které se naučíte programovat. Právě v těchto případech dochází k vyhoření. Pokud si netroufáte, řekněte při objednání co mám nastavit a vy jen připojíte a jezdíte. I když se to naučíte, tak to nebudete v budoucnu potřebovat, dělá se to jen jednou a to při první instalaci, pak už si pamatujete jen číslo adresy výstupu.

Jak se provádí rozvod signálu DCC?

Doporučuje se rozvést dvěma vodiči v barvě černé a červené. Postupně připojovat kolejové úseky přes S88, nespoléhat se na vodivost kolejových spojek. Další dva vodiče připojené na stejné svorky zesilovače/centrály se povedou jako signál do dekodérů příslušenství. Třetí rozvod 14-16V, oba vodiče bílé, slouží jako silové napětí pro dekodéry. Podle potřeby ještě čtvrtý rozvod se sníženým napětím cca 8-10V pro serva nebo návěstidla. Zpětné hlášení S88 se propojuje klasickým síťovým kabelem.

Na Multimausu se mi při nastavování CV objevuje ERROR

Toto se stane v případě použití zesilovače ROCO, znamená to, že váš systém neumí číst nastavenou hodnotu z dekodéru nebo ji dekodér neposílá. Odklepněte OK a pokračujte v programování. Při použití centraly NanoX , Digikeijs, TCS se to neděje, protože umí číst hodnotu z dekodéru, pokud to dekodér umí poslat.

Jde použít další zesilovač ROCO 10764 pro posílení napájení místo ROCO 10765?

Ano, je to možné. Zesilovač 10764 musí mít svoje trafo a napájet zcela oddělenou část kolejiště, tak jako ROCO 10765. Umožňuje to  speciální kabel . Do druhého zesilovače se nesmí připojit žádný další ovladač ani MultiMaus! Tuto variantu řešíme až nám vypíná ochrana při běžném provozu, to nastane až při současné jízdě osmi až deseti vlaků, což u domácího keljiště je vyjímečné. Odběr mají také osvětlené osobní vozy. Proto volte nízkoodběrové LED. Ponechat žárovky je nevhodné!

Co musím udělat, aby S88/S88N snímala i vozy?

Vozy s osvětlením mají odběr automaticky. U ostatních vozů je možné propojit kovové dvojkolí  instalováním odporu SMD na kovové dvojkolí, nebo aspoň vodivým lakem.  Návod viz - https://www.zababov.cz/wiki/index.php/Dvojkoli_s_odporem

Jak pozná lokomotiva, že je návěstidlo postaveno na volno?

Lokomotiva to nepozná, to je rozdíl oproti skutečné železnici. U DCC je provoz řízen programem v PC a návěstidla jsou jen dekorace, která ovšem musí být programově nastavena tak, aby ukazovala smyslupné návěsti. Libovolnou návěstní soustavu jde nastavit na dekodéru návěstidel pomocí MM. Volí se skupina světel na návěstidle a co má vlastně svítit. Nabizím nasatvení podle vašich isntrukci a vy jen zapojíte a jezdíte.

Jak se mám vyznat v tom co nabízíte, co s čím komunikuje, kolik dekodérů je potřeba?

K lepšímu přehledu jsem vytvořil tabulku dekodérů a centrál. Zde najdete, co jednotlivé dekoréry obslouží, k čemu jsou a co pořídit k centrále, aby dokázala vše co DCC nabízí.

Kolik stojí centrála NanoX?

Vzhledem k větší serii se nám podařila cena 1920.- Kč. Ve srovnání s jinými dodavateli se může zdánlivě jevit jako drahá, ale je potřeba si uvědomit, že dostáváte zařízení, které je nejen v estetické a v praktické krabičce a je kompletní, včetně připojení k PC s galvanicky odděleným uzemněním. Nejčastěli vzniká dotaz ve srovnání s DCC centrála NanoX-S88-2015, která je za 1600 Kč, ale pozor nemá připojení k PC. Na to musíte dokoupit další modul za cca 700-1200 Kč a tím se dostanete nad cenu NanoX, která je navíc v krabičce. Za 1920 Kč dostanete nejlepší v poměr užitné hodnoty a ceny. Plnohodnotná centrála se všemi funkcemi pro DCC. Jediné co neumí NanoX je komunikace s mobilem, pokud je to potřeba , lze využít program v PC JMRI. Na vše držím funkční záruku. 

Co je to za lokodekodéry  LaisDCC ? 

Dekodér má hodnoty a rozměry pro H0 a TT, někde taky N. Jeho vybavení je víc jako standardní. Má čtyři programovatelné funkční výstupy a jízdní vlastnosti nastavitelné podle většiny dekodérů na CV2-6. Dále má několik nových funkcí, jako programovatelné spínání a stmívání světel připojených k funkčním výstupům. Také dokáže funkčními tlačítky řídit motorek., To jde využít při modelovém ovládání pásů, kolotočů, lanovky, mlýnského kola a jiné. Tady je český návod  LaisDcc Decoders. Dobrá zpráva je, že pokusy s namontoványmi dekodéry do starých vozidel dopadly dobře. Podmínkou je pojezd a motorek v dobrém stavu. U verze 1. a 2. je reset CV8 na 2. U verze 3. je reset na CV8 a CV30, ale 4(čtverkou).

Modul Gen-LI S88 (RUS) neumí vyčíst hodnoty nastavení CV v dekodérech

Ano, je to tak, modul umí spojit sběrnici s PC a posílat signály obsazení úseků z S88N na PC. Není však použitelný pro programy Train Programer, JMRI a jiné, které potřebují obousměrnou komunikaci s lokodekodérem. Je to jen levná varianta pro ty co chějí příležitostně řídit kolejiště pomocí PC. Když k tomu připočtem kvalitu signálu co dáva zesilovač ROCO, jedná se jen o inteligentní hračku. Pokud potřebujete plnou komunikaci s vyčtením hodnot z dekodérů je potřeba použít některou originální centrálu nebo NanoX.

Jaký je rozdíl mezi S88 a S88N

Rozdíl je jenom v propojovacím kabelu a konektorech připojení. Princip je stejný u obou verzí, jedná se posuvný registr. U plochých kabelů S88 se nepříznivě projevovalo rušení, tak se postupně přešlo na křížené síťové kabely a pro rozlišení se označují jako S88N (nové). V nabidce mám redukce, která jde také využít pro ústřednu Uhlenbrock, která má jen výstup S88.