Zde najdete odpovědi, které vznikly na základě vašich dotazů.

Jak nastavit zpětné hlášení do aplikace z21 v mobilu nebo tabletu

Konfigurace DR5000, plus tablet nebo mobil a aplikace Z21 (novější verze s černobílou ikonkou), která se tváří, že umí komunikovat pouze s originálními moduly od Roco nebo Uhlenbrock. Aplikace chodí i s normálními zpětnovazebními moduly S88!

V konfiguračním programu pro DR5000 si nastavíme jeden modul se 16ti vstupy. V aplikaci z21 si na požadované místo na koleji dosadíme "modul zpětného hlášení". Následně rozbalíme nabídku zpětné signalizace a zvolíme modul Roco R-BUS. Po té zvolíme adresu modulu (1) a číslo vstupu. Pro potvrzení nikdy nepoužívat originální "potvrzovátko". Aplikace vždy spadne a vypne se. Pro potvrzení je třeba používat pouze "kliknutí" někam na volnou plochu. Tím se hodnoty zpětného hlášení přepíší. Pro první modul budou hodnoty 1/1, 1/2 až 1/16.

Přidáním druhého modulu S88 se v tabulce pro DR5000 (v PC) "fajfkují" okénka korektně. Pro první modul 1 až 16 a pro druhý modul 17 až 32. Aplikace se takto nechová! Pro druhý modul je nutné hlásiče označovat číslem 3. Hlásiče druhého modulu S88 mají tedy adresy 3/1, 3/2 až 3//16.

Problém dekodéru při současném přehození výhybek
Při stavění celé cesty, pomocí TCO, tedy k současnému přestavování více výhybek, dochází k nespolehlivému přestavení některé z nic. Program v dekodéru i TCO stíhají, ale na vině jsou tranzistorová pole na dekodéru  55015, která neunesou takový odběr . Při stavění vlakové cesty poptřebujeme prodlevu mezi přestavováním, Tak bych doporučil funkci Stavědlo/Scénáře https://sites.google.com/site/sidloweb1/uni16ard-8vyh Jednotlivé výhybky mají svoje vlastní adresy. Pokud potřebujeme přehodit více výhybek současně, potom tomuto příkazu přiřadit scénář a v něm zadáme které výhybky, do které polohy a jak dlouho se má čekat před provedením příkazu.

 
 Nová verze programu pro DR5000.

Ke stažení je nová verze 1.6 pro DR5000. Zatím ji nedoporučuji, protože se objevují po její instalaci problémy. Centrála přestane programovat, nebo přestanou jezdit lokomotivy. Bohužel stará verze programu umožňuje poslat novou verzi na centrálu. Zatím se domníváme, že chyba nebude asi v instalaci, ale v tom jak se postupuje při upgrade. Pokud si chcete dát novou verzi, nemusíte, nic nového nepřinese, tak je nutné nejprve odinstalovat 1.5.5. z PC, ten restartovat a nainstalovat DR5000 Config 1.6. do PC. Pak terpve ji pustit na centrálu podle postupu, který je uvedený dále. Pokud nahráváte verzi 1.6. do centrály z programu 1.5.5. v PC mohou nastat problémy.

Jak aktualizovat firmware u DR5000

Nejprve aktualizujte program v pc, odinstalací staré verze a nainstalováním nové.

1) Odpojte USB od DR5000

2) Odpojte napájení od DR5000

3) počkejte 30 sekund

4) Stiskněte a držte OBĚ tlačítka GO a STOP

5) Připojte napájení

6) Až budou svítít obě LED GO i STOP, uvolněte obě tlačítka GO a STOP

7) Připojte USB

8) Spusťte na PC DR5000 Config

9) Přejděte přímo na „USB“ a poté na „Aktualizovat firmware“, obě LED stále svítí, mezi kroky nepospíchejte.

10) Vypněte zdroj a znova zapněte, mělo by být hotovo

Dekodérem s Arduinem 55015 pacuje spolehlivě, ale nechce přehazovat přestavníky PIKO

U těchto PIKO přestavníků https://www.masinky.cz/produkt/764-H0-Univerzalni-prestavnik-PIKO/index.htm, je potřeba minimálně 13V ss. Původně se dekodéry osazoval stabilizátorem L7812, čož spolehlivě stačilo na návěstidla, el.mag výhybky a přestavníky MP-1 a podobné. U přestavníku PIKO nestačí výstupní napětí tak se nově osazují stabilizátorem L7815, kde je pak na výstupu 13,8V a to už stačí na všecno i pro PIKO. Pokud jste se s tímto problémem setkali, je třeba vyměnit stabilizátor L7812 za L7815 se kterým už spolehlivě spínají. Žádná jiná úprava není nutná.Také je důležité mít silové napájení 16-20V.

Ovládání serva přes S-COM.
Ano, jde to. Někdy potřebujem ovládat mechanické návěstidlo, ale máme ostatní světelná  řízená přes moduly S-com. Stejný problém řešili Jiří Rybička a pan Čížek a zde předkládají své rešení: https://akela.mendelu.cz/~rybicka/#lrkv -- sekce "Návěstní moduly".
K tomu uvádí: Myšlenka je sice moje, ale technické řešení udělal kolega Čížek někdy v březnu/dubnu tohoto roku 2020. Je to podle mě docela vychytané a je to uděláno do šachty, co dodává k návěstidlům AŽD pan Němeček. Šachta pro mechanické návěstidlo může obsahovat jedno nebo dvě mikroserva (jednoramenné návěstidlo nebo předvěst má jedno servo, dvouramenné návěstidlo dvě serva pod sebou). Ještě teda úplně přesně nevím, jak s elektronikou, ale představuju si, že k tomu modulu povede S-Com signál, který se zapojí buď do světelného návěstidla (do jeho S-Comu), nebo se zapojí do druhého S-Comu, který bude pevně připojen k řídicí desce na serva ovládající mechanické návěstidlo, tím se stane šachta vhodná pro oba typy návěstidel, což využíváme při výstavě nebo výuce. Pro modeláře není nutné montavat obě desky, ale jen jedno nebo dvě miniserva.
 
Připojení modulu Digikejs DR4088RB k Z21 a z21
Ověřil pan Martin Hasoň
1) propojit Z21 s modulem Digikejs přes kabel R-bus
2) spustit v PC program Z21 maintenance a připojit centrálu Z21 (záložka "status", tlačítko "connect")
3) v záložce R-bus nastavit vlevo dole v okně hodnotu 1, protože programujeme první modul
4) zmáčknout na modulu programovací tlačítko 1x (led dioda začne pomalu blikat)
5) v PC (program Z21 maintenance) potvrdit zápis hodnoty 1 (tlačítko Assign..)
6) otevře se podokno, kde se 3x musí odkliknout "OK" do úplného potvrzení a je hotovo.
7) ozbrojit se tpělivostí, změna se projeví až 1-2 minuty
 
Pokud je třeba více dalších modulů, tak se pokračuji v programování tohoto prvního modulu takto:
1) modul je stále připojený k centrále Z21 a v PC je spuštěný program Z21 maintenance
2) zmáčknout na modulu programovací tlačítko 2x (led dioda začne blikat v jiném intervalu)
3) v PC (program Z21 maintenance) záložce R-bus nastavit vlevo dole v okně hodnotu 4,6,8, nebo 10 v závislosti na počtu dalších modulů
4) potvrdit zápis navolené hodnoty (tlačítko Assign..)
5) otevře se podokno, kde se 3x musí odkliknout "OK" do úplného potvrzení a je hotovo.
6) ozbrojit se tpělivostí, změna se projeví až 1-2 minuty
7) pak vše rozpojit a zapojit znova vyzkoušet, jestli nastavení drží, opět nespěchat!
Pak je číslování adres úseků 1.1.,1.2.,1.3.,....1.8., 2.1.,2.2.,......2.8.
 
Pozor na přídavný kondezátor u lokodekodéru Laisdcc.
Tento kondezátor je užitečná věc u krátkých lokomotiv, ale většina modelářů jej nepoužívá. Proto taky výrobce přestal na nové serie lokodekodérů instalovat vývody. Připojený kondezátor taky blokuje nastavování a změny v CV. Takže je třeba lokomotivu nastavit/odladit na programovací koleji a až pak připojit přídavný kondezátor. Ve chvíli programování se deformuje, napětím z kondezátoru, signál a nastavují se nesmyslná čísla. Takže při programování odpojit kondezátor.
 
Potřebuji řešit ovládání návěstidel, jaké jsou možnosti
V současné době je více možností, každý systém se vyznačuje jinou cenou jiným způsobem připojení. Hned na začátku je třeba říct, že všechny zajistí plnou světelnou soustavu. Začnu od nejjednodušších je to dekodér PeLi, který se umísťuje přímo do návěstidla a připojuje se jen na DCC. Je vhodný na malé kolejiště, kde nevadí, že při zkratu na koleji návěstidlo zhasne a kde nevadí navíc odběr LED diod. Další jednoduchý způsob, který umožní nastavit libovolnou návěst nebo taky světelný přejezed s bílou je, dekodér pro světelná návěstidla. Zde mají návěstidla jenom LED se srážecím odporem, nebo může být odpor umístěný v patici dekodéru. Společný je plus pól. Nevýhodou by mohlo být, že ke každému návěstidlu se vede plný počet vodičů. Zde je nejtěžší vytvořit spinací tabulku, většinou to nastavuji podle přání modeláře podle jeho definice. Nastavení se provádí pomocí MM na programovací koleje. Nejstarším připojením je systém S-COM, kde je dekodér umístěný v každém návěstidle a třídrátově připojený k ND4 nebo S-COM s Arduinem. Je to sice nejdražší varinat, ale hodně oblíbená, jeho největší výhodou, je třídrátové připojení a jednoduché nastavení co má svítit.
 
Mám centrálu TCS a chci ji připojit k PC a do programu Roc Rail
Je zde uvedno jak nastavit server i program. Také názorné ovládání programu s video ukázkami.
 
Čeština pro TrainController, TrainProgrammer, TrainAnimator .

Pro verzi 1.00 0905-1 (9.0A3) a verzi 1.00 1707-2 (9.0A4). Autorem je Josef Selinger.  Ke stažení je na vyžádání, na stránkách:  lokopin.wz.cz/body.htm. Po první instalaci velice dobrý dojem, vše je jak má být a je to určitě velice užitečná práce a pomoc všem, kteří nejsou jazykově vybaveni a také pro ty co se setkají s ovládáním kolejiště pomocí TC. Pan Selinger ji dal k dipozici zdarma, za to mu patří velký dík. Na stránkách Martina Pinty-lokopin, najdete také postřehy a návody na vše možné, ale také jak nastavit, programovat, jezdit s TC.  Objevují se zde také pozvánky na školení ohledně ovládání TrainControlleru. Školení jsem absolvoval a otevřelo mi to oči. Vřele doporučuji.

Neprogramujte dekodéry příslušenství!

Komponenty dodávané dccdoma nejsou učební pomůckou, jak se naučit programovat. Přestože poruchovost dokonale odzkoušených dekodéru se rovná prakticky nule, dokáží modeláři rozhodit program tak, že jej musím znova nahrát do PIC a to stojí většinou poštovné. Neprogramujte, nenastavujte a neučte se to, potřebujte to jen jednou, při instalaci dekodéru a pak to stejně zapomene. Něco jiného je drobná úprava v časování nebo adrese výstupů. U lokodekodérů je programování nutnost. Každý komponent má jiný způsob nastavování, je to dáno autorem programu, takže co se naučíte u jednoho pro druhý není k ničemu. Požádejte při objednání o nastavení. Napište, co budet ovládat, jaký přestavník, světlo, jakou by jste si představovali adresu a podobně a já vše rád zdarma nastavím a vy jen připojíte. Před odesláním vše ještě testuji. Návody posílám vždy emailem, takže když je nemáte, napište si.

Servopohon výhybky, vrat výtopny a jíné.

Stále více je v oblibě využítí   serva   pro přestavování výhybek a všeho co potřebujem, aby se na kolejišti hýbalo. Výhodou je, že se na dekodéru dá nastavovat úhel rámene, rychlost a jiné. Také montáž do držáku je jednoduchou záležitosti. Názorné video najdete zde.

Připojení S88/S88N k z21 a Z21 vyřešeno

Firma Digikeijs nabízí modul zpětného hlášení DR4088CZ, za 1650.-Kč, který se připojuje do centrály z21 kabelem 4-4 do konektoru R-Bus. Má šestnáct sledovaných výstupů a hlavně má převodník na levné S88, takže další moduly s osmi vstupy už jen za 380.- Kč, připojované síťovým kabelem 8-8. Funkčně i cenově je to velmi zajímavé a pohodlné řešení. Při prvním připojení k centrále tohoto modulu se krátce stlačí programovací tlačítko a v nastavení z21 je na záložce zpětné hlášení Write. Tím je modul aktivován a další S88 se už připojují bez dalšího nastavování, reagují okamžitě. V RocRail jsou výtupy číslovány od jedné. v T.C. pak 1.1. 1.2., 1.3.,.........1.8., 2.1., 2.2., 2.3.........2.8., 3.1.......

Co umí centrála Digikeijs?

Tato holandská centrála DR5000 je multifunkční a umí vše kolem XpressNet, LocoNet, DCC, R-bus, S88, LAN, WiFi, USM a tak bych mohl pokračovat. Doopravdy nenajdete funkci potřebnou k digitálnímu řízení, kterou by neměla. Mám ji také v nabídce, protože její příznivá cena, český návod, zajištěný servis s upgrade, české nastavení v PC ji předurčuje pro široké využití na malém a středním kolejiště. Věřím že uspokojí i při řízení klubových kolejišť. Zkušenosti s touto centrálou popisuje ing. Školník na svých stránkách https://masinkyna1miste.netstranky.cz/manualy/dr5000-digikeijs.html.

Pozor na programování v RocRail!

Pokud budete nastavovat lokdekodér pomocí výstupu z programu RocRail, většinou vám přestanou svítit světla a dekodér se nebude chovat korektně. Je to zaviněno tím, že v posledních instalacích je nastaven počet kroků na 14 a s tím si nové dekodéry neporadí. Je potřeba před programování nastavit u lokomotiv 28 kroků a bude vše v pořádku.

Co je to Funkční dekodér?

Funkční dekodér za 192.- Kč je určen primárně do osobních vozů ke spínání osvětlení. Název funkční je zvolen proto, aby se odlišil lokodekodéru, který se využívá k řízení lokomotiv. Funkční je vlastně to stejné jako lokodekodér, ale nemá výstup na ovládání motorku, má jen funkce. Má čtyři nezávislé výstupy, které jdou program. Lze přidělit funkční tlačítko a závislost na směru jízdy nebo ne. To se využívá při spínaní koncových světel, aby u vozů nelogicky nesvítila  ve směru jízdy. Také jde využít pro spřáhla, otevírání dveří, kouřový generátor popřípadě stahování sběrače. Využití je jen na fantazii modeláře.

K čemu je to DKDEC 20

Původně byl vyvinutý k zobrazování polohy návěstidla nebo výhybky na pultu ovládání při ditálním řízení. Jeho užití je ale daleko širší. Je třeba vycházet z toho že, dvacet výstupů je buď trvale sepnuto nebo rozepnuto. Každému jednomu výstupu se přidělí libovolná adresa a při nastavování se dbá na to, zda má svítit rovně nebo do odbočky. Program si to pamatuje a podle toho se výstup chová. Takže se dekodér dá použít také na osvětlení domečků, tady je třeba hlídat odběr v případě, že budou všechny výstupy sepnuté, nebo jako dvouznaké návěstidlo, na přestavení výhybky nedoporučuji, protože na výhybku půjde trvalé napětí. Také jde využít na řízení sady relé pomocí adresy DCC, protože jde volit libovolná adresa. Pokud potřebujete, aby led blikala, tak použijte blikací LED připojenou na výstup,  v programu tato funkce nejde nastavit.

Mám ovládací pult a chtěl bych ovládat výhybky přes DCC

Je to možné pomocí modulu TCO.  Jedna deska obslouží 105 vypínačů (výhybek nebo návěstidel) nebo 50 výhybek pomocí tlačítek. Takové ovládání se hodí pro více modelářů, kde jeden představuje výpravčího a ostatní jezdí pomocí Multimausu s lokomotivou podle nastavené cesty nebo návěstidel. Bezpečnost provozu je pak na nich. Pokud uvažujeme o současném řízení programem z PC a z pultu, musí být modul TCO ve verzi tlačítka pro 50 adres. Dále lze použít do pultu dekodér DKDEC 20, který bude signalizovat stav výhybek a dále zobrazovací modul FBO, který bude ukazovat obsazené koleje.

Modul smyčka nepřepíná spolehlivě.

Je to způsobeno přechodovými odpory na spojích kolejnic, ať už na straně napájení modulu nebo na straně napájení smyčky. Také pozor na malý průměr vodičů. Doporučuji modul smyčka napájet samostatným vedením přímo od centrály, vodičem o průřezu nejméne 0,25mm. Pokud by ani toto nepomohlo, což se může stát u sestavených kolejí profilu U nebo kolejí s podložím, je nutné elektricky propojit obě koleje u prvního a posledního kolejového pole smyčky vodiči a toto připojit na modul smyčka. Jde o to, že modul potřebuje ke správné funkci plný zkratový proud kolem 2-3A. Pokud se ale uplatní přechodové odpory nastává nedefinovaný stav a dochází k nepřepnutí a modul vše vyhodnotí jako zkrat a odpojí napájení. Ještě jeden postřeh u starších napájecích kolejí bývá ukrytý na přívodech kondezátor, ten na DCC nepatří. A uplně nakonec, snižít citlivost spínání, tím, že na ty dva velké odpory přidáte paralleně ke každému ještě jeden odporv v rozashu 1R-0R22.

Jak se programuje a nastavuje s MM=Multimaus?

I já se přiznám, že origální manuál je pro začátečníka složitý, téměž k nepochopení. Každopádně je to užitečné zařízení, hlavně pro nastavování a hledání závady a také k pohodlné jízdě s lokomotivami v depu a posunu, přesněji s jednou nebo dvěma, s více to už snad ani nejde. Velice hezky a podrobně je část menu popsána na https://www.mojett.cz/40600.

Na dekodéru LaisDcc mi nejde nastavit omezení rychlosti.

Zjistil jsem, že u některé verze  se objevil nedostatek, i po nastavní omezení maximální rychlosti na CV5 nereaguje a stále jede plnou rychlostí. Tato necnost se objevuje jen při řízení lokomotiv kombinací Multimaus a zesilovač ROCO. Je to způsobené tím, že výrobce tuto kombinaci netestoval a tím, že signál DCC je hodně zkreslený a nedokonalý. Při používání NanoX, Digikeijs, TCS a jiné centrály funguje dekodér bez tohoto problému. Moderní centrálou získáte navíc možnost, číst hodnoty, které jsou v dekodéru nastaveny. Hodnoty v CV při řízení jízdy programem v PC nepotřebujete, ty jsou jen pro jízdu s MM.

Mám analog, nebo nemám nic a chci používat digitální řízení DCC.

Tady je třeba volit co nejlépe vybavené komponenty a také současně nevyhazovat peníze. Potřebujte centrálu třeba TCS s tím, že při rozšiřování a kupování dalších komponentů pro DCC nebudete v ničem funkčně omezováni, ani když budou od jiných firem. Potřebujete digitální lokomotivu, nebo lokomotivu připravenou na digitální dekodér, který zakoupíte už od 340.- Kč. Výhodou Digikejsu a TCS, je že nepotřebujte MM a můžete použít chytrý telefon s aplikací pro z21. Multimaus může být užitečná věc na zkoušení a nastavování, ale od dvou lokomoti na řízení nestačí.Možná se rozhlížíte po setech ROCO, to se může zdát levné a mnoho věcí je použitelných, ale v budoucnu bude problém s připojení zpětného hlášení S88, připojením programovací koleje a také nepůjde dále využívat malé trafo 36VA, co vypadá jako nabíječka do telefonu..

Jaký rozdíl je mezi bílou z21 a černou Z21 centrálou?

Na trhu jsou dvě varianty bílá a černá. Možná nevíte, že bíla je ještě ve dvou variantách, pro rozlišení si je pojmenujeme z21 start,  z21 start+WLAN a černá Z21. Ta první je myšlena jako náhrada za černý zesilovač ROCO a je v novějších setech, nejde koupit samostatně. Ta druhá je stejná v setech a jde připojit na WiFi a jsou rozšířené některé funkce viz tabulka. Poslední nejvyšší je černá ta už umí vše od ROCO. Každopádně ke všem nejde připojit přímo levné zpětné hlášení S88, které je potřeba pro případné řízení kolejiště pomocí programu v PC. To jde řešit několika způsoby. První je, že centrálu z21 prodám a koupím si DR5000 která už umí vše. Další řešení je, pořídit si modul DR4088 pro převod R-bus na S88 a tím lze používat levné zpětné hlášení S88 přímo s centrálou Z21 se všemi výhodami. U bílé z21 ale bez programovací koleje. 

Jaké napájení a jaké trafo budu potřebovat pro systém DCC?

Výhodou dekodérů a centrál DCC je možnost připojení střídavého trafa bez usměrnění, mimo ROCO z21/Z21 a Digikeijs. Takže k centrále NanoX, H-centrále, dekodérům výhybek a zesilovači ROCO je potřeba trafo s napětím 14-18V / 3A. K napájení dekodérů pro serva stačí  8-10V / 2A. 

Jaký program použít pro řízení pomocí PC?

Jen pro infomaci uvádím přehled, jaké programy jsou ve světe k dispozici: https://www.modellbahnsoftware.de/modellbahnsteuerung/ Z toho je patrné, že výběr je asi z 35 různých programu a to nepočítám amatérské výtvory, kterých je taky hodně. Po většinu modelářů je problém v jazykové mutaci, protože žádný  profiprogram  není v CZ. Pro nás je asi nejznámější TrainControler, který je dostupný v němčině a angličtině (česká lokalizace byla vytvořena pouze pro verzi 5.8 a teď i pro poslední verze TC9 a také pro TC Gold7) a jedná se o placené verze. Dále je možné použít RocRail, jedná se o otevřený program, který je zadarmo a je i v české lokalizaci. Kolejiště lze řídit také pomocí JMRI, který má navíc i program na programování lokomotivních dekodérů. Je zdarma, má i částečně češtinu.

Dají se digitalizovat i staré lokomotivy?

Ano i ne. Nové dekodéry nejsou odolné proti jiskření, které vzniká na třílamelovém komutátoru. Může tedy dojít k nevratnému poškození dekodéru. Většina modelářů po neúspěšných pokusech, vymění lokomotiny za nové s přípravou na DCC. V poslední době se objevily vhodné lokodekodéry od firmy LaisDCC, jsou v nabídce od 340 Kč. Ukazuje se, že jsou vhodné i pro starší lokomotivy. Podmínkou je bezvadný pojezd, spolehlivé sběrače proudu, spolehlivý motorek a proud  max cca 150mA

Při nastavování CV1 se mi přeprogramovali všechny dekodéry. Je to tak správně?

Ano, toto se děje u sady s ROCO zesilovačem a centrály z21, pokud je připojené kolejiště, ve chvíli programování. Zde jdou programovací hodnoty do všech dekodérů a lokomotiv umístěných na kolejích. Pokud je potřeba nastavit jiné CV, tak použijte kousek oboustranně oddělené koleje, kterou nazýváme programovací kolej. Tuto ručně připojíte na odpojené vodiče DCC od kolejiště a tím zamezíte nechtěnému přeprogramování ostatních lokomotiv a dekodérů příslušenství. ROCO Z21-černá nebo Digikeijs řeší tuto problematiku přes relé, které automaticky odpojí kolejiště při programování a ponechá připojenou jen programovací kolej.

Co je to vlastně CV?

Označení CV se používá pro označení místa v paměti dekodéru, kam ukládáme proměnnou. Abychom rozlišili místo v paměti je CV doplněno číslicí. Místo v paměti CV1 většinou značí číslo adresy dekodérů, čili na CV1 se pošle číslo 1-99 u lokomotivních dekodérů, z továrny to bývá 3. Jiné např CV8 se používá na reset. Resetovací proměná bývá u různých dekodérů různá. Další příklad, u dekodérů příslušenství může být hodnota v CV3 0-255 a určuje dobu sepnutí výstupu A, nebo u serva velikost výchylky atd. CV je různé podle pogramu nebo výrobce dekodéru,

Jak budou vědět dekodéry a lokomotivy, že je úsek obsazen, jak si přestaví návěstidla?

Nebudou na to reagovat nikdy. Systém DCC předpokládá, že všechny funkce, zabezpečení a jizdu bude dělat program v PC na základě vašich požadavků a na stavu zpětného hlášení o obsazení úseků. Na kolejišti není žádná funkce ani podmiňovací relé. Dekodéry jsou jenom výkonný prvek, bez další inteligence, stavění a zabezpečení se odehrává v PC. Návěstidla jsou je n dekodrace, kterou řídí program.

Jak mohu zapínat osvětlení staveb a osvětlení ulic?

Toto umí dekodér světelná návěstidlamultidekodér  a DKDEC20. Pro vylepšení spínání osvětlení ulic pak existuje na trhu řada speciálních dekodérů, kde start probíhá s postupným nabíháním jako neon, zářivka apod. Pro lepší orientaci a přehled jsem vytvořil tabulku co který dekodér umí a k čemu ho lze využít. S výhodou lze využít DKDEC 20, který má dvacet samostatných, volně programovaných výstupů.

Jaké adresy bude mít zpětné hlášení S88?

V programu TraiControler bude mít modul S88 přiřazen první blok adres 65.1, 65.2, 65.3, 65.4, 65.5, 65.6. 65.7, 65.8. Druhý blok pro modul S88 bude 66.1, 66.2, 66.3, 66.4, 66.5, 66.6. 66. 7, 66.8, další 67.1........67.8 atd. Pokud používáte RocRail, jsou to adresy 512, 513, 514, 515, 516........... Při použití připojení přes HSI, jsou to adresy: 1.1,1.2,1.3,1.4,.........1.16, dále 2.1,2.2,2.3,.. U Digikeijs DR5000 si lze adresu zvolit v nastavení. Vždy to závisí na centrále a použitém programu v PC.  Nejprve musí reagovat centrála ve svém programu nastavení a pak teprve připojujeme program se správným komunikačním protokolem. Pozor program centrály nesmí běžet současně s programem řízení kolejiště.

Co se stane při zkratu na výstupu z dekodéru příslušenství?

Dekodéry mají ochranu proti přetížení, ale není funkční při tvrdém zkratu. Většinou je zničen výkonový prvek ULN2803. Někdy může dojít k poškození i vývodu z PIC. Výměnou IO bývá oprava vyřešena. Z toho důvodů jsou instalovány do patice. Cena je dnes do 20.-Kč, což je levnější než vytvářet elektronické jištění pro každý výstup zvlášť. Každopádně lze nevhodným nastavením výstupů přivést napětí na obě svorky a tím výhybku bezpečně zničit. Dekodéry nejsou hračka ani součástka na které se naučíte programovat. Právě v těchto případech dochází k vyhoření. Pokud si netroufáte, řekněte při objednání co mám nastavit a vy jen připojíte a jezdíte. I když se to naučíte, tak to nebudete v budoucnu potřebovat, dělá se to jen jednou a to při první instalaci, pak už si zapíšete jen číslo adresy výstupu. Vzhledem, že dekodéry jsou od různých autorů, tak se každý nastavuje jinak, tak jak byl vytvořený program v procesoru dekodéru. Předejít zkratům lze, postupným připojování výhybek, hned odzkoušet a zapsat adresu. Připojení všech vývodů na dekodéru a pak zkoušet je nepezpečné, protože nelze specifikovat případnou vadnou výhybku nebo vodiče.

Jak se provádí rozvod signálu DCC?

Doporučuje se rozvést dvěma vodiči v barvě černé a červené. Postupně připojovat kolejové úseky přes S88, nespoléhat se na vodivost kolejových spojek. Ze stejných vodičů berete signál pro dekodéry příslušenství. Další rozvod 14-16V, oba vodiče bílé, slouží jako silové napětí pro dekodéry příslušenství. Podle potřeby ještě rozvod se sníženým napětím cca 8-10V pro dekodéry serv nebo návěstidel. Vše se provádí vodičem nebo lankem 0,25-0,5mm.  Zpětné hlášení S88 se propojuje klasickým síťovým kabelem LAN.

Na Multimausu se mi při nastavování CV objevuje ERROR

Toto se stane v případě použití zesilovače ROCO, znamená to, že váš systém neumí číst nastavenou hodnotu z lokodekodéru nebo ji dekodér neposílá. Odklepněte OK a pokračujte v programování. Při použití NanoX a TCS se to neděje, protože umí číst hodnotu z lokodekodéru, pokud to dekodér umí poslat. Toto se se také děje u jednoduchých dekodérů příslušenství. Error odklepněte OK a pokračujte v programování naslepo.

Jde použít další zesilovač ROCO 10764 pro posílení napájení místo ROCO 10765?

Ano, je to možné. Zesilovač 10764 musí mít svoje trafo a napájet zcela oddělenou část kolejiště, tak jako ROCO 10765. Umožňuje to  speciální kabel . Do druhého zesilovače se nesmí připojit žádný další ovladač ani MultiMaus! Tuto variantu řešíme až nám vypíná ochrana při běžném provozu, to nastane až při současné jízdě osmi až deseti vlaků, což u domácího kolejiště je vyjímečné. Odběr mají také osvětlené osobní vozy. Proto volte nízkoodběrové LED. Ponechat žárovky je nevhodné! V případě, že používáte jinou centrálu, musí se zesilovače Spax nebo 10764, řešit tak, že budou dva a centrála bude jen budič těchto zesilovačů a zdroj signálu pro dekodéry příslušenství. Použití jednoho zesilovač a centrály je nevhodné, protože mezi nimi  dochází k fázovému posunu DCC a při přejezdu mezi úseky může být vykazovám zkrat.

Co musím udělat, aby zpětní hlášení S88/S88N snímalo i vozy bez odběru?

Lokomotivy a vozy s osvětlením mají odběr automaticky. U ostatních vozů je možné propojit kovové dvojkolí  instalováním odporu SMD na kovové dvojkolí, nebo aspoň vodivým lakem.  Návod viz - https://www.zababov.cz/wiki/index.php/Dvojkoli_s_odporem

Jak pozná lokomotiva, že je návěstidlo postaveno na volno?

Lokomotiva to nepozná, to je rozdíl oproti skutečné železnici. U DCC je provoz řízen programem z PC a návěstidla jsou jen dekorace, která ovšem musí být programově nastavena tak, aby ukazovala smyslupné návěsti. Libovolnou návěstní soustavu jde nastavit na dekodéru návěstidel pomocí MM. Volí se skupina světel na návěstidle a co má vlastně svítit. Nabízím nastavení podle vašich instrukci a vy jen zapojíte a jezdíte. Systém řešení ovládání návěstidel je daleko pestřejší, ještě je S-COM, nebo podobný způsob vyvinutý KŽM-Brno. Pro ovládání 16 návěstidel opatřených dekodérem S-COM je dekodér s Arduinem. Vyjímkou je modul ABC, který umožňuje plynulé zastavení lokomotivy pokud je na návěstidle Stůj a plynulý rozjezd po sepnutí Volno. Tento modul nespolupracuje s programem v PC, je určen jen pro malé kolejiště, kde se nepředpokládá řízení počítačem. Podmínkou jsou také lokodekodry se zapnutou funkcí ABC-automatického zastavení.

Jak se mám vyznat v tom co nabízíte, co s čím komunikuje, kolik dekodérů je potřeba?

K lepšímu přehledu jsem vytvořil tabulku dekodérů a centrál. Zde najdete, co jednotlivé dekoréry obslouží, k čemu jsou a co pořídit k centrále, aby dokázala vše co DCC nabízí. Každý dekodér běží svým životem, není závislý na jiných dekodérech přislušenství. Jen musí mít jiné adresy výstupů.

Co je to za lokodekodéry  LaisDCC ? 

Dekodér má hodnoty a rozměry pro H0 a TT, někde taky N. Jeho vybavení je víc jako standardní. Má čtyři programovatelné funkční výstupy a jízdní vlastnosti nastavitelné podle většiny dekodérů na CV2-6. Dále má několik nových funkcí, jako programovatelné spínání a stmívání světel připojených k funkčním výstupům. Tady je český návod  LaisDcc Decoders. Dobrá zpráva je, že pokusy s namontoványmi dekodéry do starých vozidel dopadly dobře. Podmínkou je pojezd a motorek v dobrém stavu. U verze 1. a 2. je reset CV8 na 2. U verze 3. je reset na CV8 a CV30, ale 4(čtverkou).

Modul Gen-LI S88 (RUS) neumí vyčíst hodnoty nastavení CV v dekodérech

Ano, je to tak, modul umí spojit sběrnici s PC a posílat signály obsazení úseků z S88N na PC. Není však použitelný pro programy Train Programer, JMRI a jiné, které potřebují obousměrnou komunikaci s lokodekodérem. Je to jen levná varianta pro ty co chějí příležitostně řídit kolejiště pomocí PC. Když k tomu připočtem kvalitu signálu co dáva zesilovač ROCO, jedná se jen o inteligentní hračku. Pokud potřebujete plnou komunikaci s vyčtením hodnot z dekodérů je potřeba použít některou originální centrálu.

Jaký je rozdíl mezi S88 a S88N

Rozdíl je jenom v propojovacím kabelu a konektorech připojení. Princip je stejný u obou verzí, jedná se posuvný registr. U plochých kabelů S88 se nepříznivě projevovalo rušení, tak se postupně přešlo na oboustranně křížené síťové kabely a pro rozlišení se označují jako S88N (nové).