Jak digitalizovat s komponenty DCCDOMA?

Zajímavý a podrobný popis najdete na stránkách www.mojett.cz/39490, Jak jsem se rozhodl pro DCC. Je zde s přehledem a podrobně popsáno co na co je, co je minimálně potřeba, co se s čím zapojuje a jak. Také  zde najde odkazy na jiné české výrobce komponentů, tím se vlastně doplní celkový přehled o možnostech, jak levně pořídit DCC. Pěti stránkový elaborát doplňují profesionální fotky, které ještě podpoří přehlednost a smysl DCC. Autorovi dík.